עמוד:125

כה ויהי בבקר , והנה הוא לאה . ויאמר אל לבן : מה זאת עשית לי ? הלא ברחל עבדתי עמך , ולמה רמיתני ? כו ויאמר לבן : לא יעשה כן במקומנו , לתת הצעירה לפני הבכירה . כז מלא שבע זאת , ונתנה לך גם את זאת בעבדה אשר תעבד עמדי עוד שבע שנים אחרות . כח ויעש יעקב כן , וימלא שבע זאת . ויתן לו את רחל בתו לו לאשה . כט ויתן לבן לרחל בתו את בלהה שפחתו , לה לשפחה . ל ויבא גם אל רחל , ויאהב גם את רחל מלאה , ויעבד עמו עוד שבע שנים אחרות . לא וירא יהוה כי שנואה לאה , ויפתח את רחמה . ורחל עקרה . לב ותהר לאה ותלד בן , ותקרא שמו ראובן , כי אמרה : כי ראה יהוה בעניי , כי עתה יאהבני אישי . לג ותהר עוד ותלד בן , ותאמר : כי שמע יהוה כי שנואה אנכי ויתן לי גם את זה . ותקרא שמו שמעון . לד ותהר עוד ותלד בן , ותאמר : עתה הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים . על כן קרא שמו לוי . לה ותהר עוד ותלד בן , ותאמר : הפעם אודה את יהוה . על כן קראה שמו יהודה . ותעמד מלדת . והנה הוא לאה ( כה : ( התברר ליעקב שהוא התחתן עם לאה ( ולא עם רחל . ( ברחל ( כה : ( בשביל רחל . לא יעשה כן במקומנו ( כו : ( במקום שבו אנחנו גרים לא מתנהגים כך . לתת הצעירה לפני הבכירה ( כו : ( לתת לבת הצעירה להתחתן לפני הבת הבכורה . מלא שבע זאת ( כז : ( חכה עד לסיום השבוע של חגיגת הנשואים ללאה . ונתנה לך גם את זאת ( כז : ( אתן לך גם את רחל . בעבדה אשר תעבד עמדי ( כז : ( בתמורה לעבודה שתעבד בשבילי . ויאהב גם את רחל מלאה : ( ל ) יעקב אהב את רחל יותר מאשר את לאה . ויפתח את רחמה ( לא : ( גרם לה שתהיה בהריון . עקרה ( לא : ( אשה שלא יכולה ללדת ילדים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר