עמוד:124

טז וללבן שתי בנות : שם הגדלה לאה , ושם הקטנה רחל . יז ועיני לאה רכות , ורחל היתה יפת תאר ויפת מראה . יח ויאהב יעקב את רחל , ויאמר : אעבדך שבע שנים , ברחל בתך הקטנה . יט ויאמר לבן : טוב תתי אתה לך מתתי אתה לאיש אחר , שבה עמדי . יעקב מתחתן עם לאה ורחל כ ויעבד יעקב ברחל שבע שנים , ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אתה . כא ויאמר יעקב אל לבן : הבה את אשתי , כי מלאו ימי , ואבואה אליה . כב ויאסף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה . כג ויהי בערב , ויקח את לאה בתו ויבא אתה אליו , ויבא אליה . כד ויתן לבן לה את זלפה שפחתו , ללאה בתו שפחה . ועיני לאה רכות ( יז : ( העינים של לאה היו חלשות ( או עדינות . ( ברחל בתך הקטנה ( יח : ( בשביל לקבל את רחל בתך הצעירה . טוב תתי אתה לך מתתי אתה לאיש אחר ( יט : ( אני מעדיף לתת אותה לך מאשר לתת לה להתחתן עם מישהו אחר . שבה עמדי ( יט : ( שב אתי , תגור אתי . ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אתה : ( כ ) שבע השנים עברו על יעקב במהירות כאלו היו רק ימים בודדים , מפני שהוא אהב את רחל . הבה ( כא : ( תן לי . מלאו ימי ( כא : ( הסתימה התקופה שהתחיבתי לעבד בשביל לקבל את רחל . משתה ( כב : ( סעודה , ארוחה גדולה . שפחה ( כד : ( אשה שהיתה גרה ועובדת אצל משפחות בימי קדם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר