עמוד:123

יעקב ורחל נפגשים ט עודנו מדבר עמם , ורחל באה עם הצאן אשר לאביה , כי רעה הוא . י ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו , ואת צאן לבן אחי אמו , ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר , וישק את צאן לבן אחי אמו . יא וישק יעקב לרחל , וישא את קלו ויבך . יב ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא , וכי בן רבקה הוא , ותרץ ותגד לאביה . יעקב ולבן נפגשים יג ויהי כשמע לבן את שמע יעקב בן אחתו , וירץ לקראתו ויחבק לו וינשק לו , ויביאהו אל ביתו . ויספר ללבן את כל הדברים האלה . יד ויאמר לו לבן : אך עצמי ובשרי אתה . וישב עמו חדש ימים . טו ויאמר לבן ליעקב : הכי אחי אתה ועבדתני חנם ? הגידה לי מה משכרתך . ויגל : ( י ) גלגל והסיר . וישק : ( י ) השקה , נתן להם לשתות . וישק ( יא : ( נשק . וישא את קלו ויבך ( יא : ( הרים את קולו ובכה , בכה בקול רם . את שמע יעקב ( יג : ( את השמועה על יעקב . עצמי ובשרי אתה ( יד : ( אנחנו קרובי משפחה . הכי אחי אתה ( טו : ( האם מכיון שאתה קרוב משפחה שלי ... ועבדתני חנם ( טו : ( אתה צריך לעבד בשבילי ללא תשלום ? הגידה לי מה משכרתך ( טו : ( אמר לי מה המשכרת שלך , כמה לשלם לך עבור עבודתך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר