עמוד:120

טז וייקץ יעקב משנתו ויאמר : אכן יש יהוה במקום הזה , ואנכי לא ידעתי . יז ויירא ויאמר : מה נורא המקום הזה ! אין זה כי אם בית אלהים , וזה שער השמים . יעקב בונה מצבה בבית-אל יח וישכם יעקב בבקר ויקח את האבן אשר שם מראשתיו , וישם אתה מצבה , ויצק שמן על ראשה . יט ויקרא את שם המקום ההוא בית-אל , ואולם לוז שם העיר לראשנה . כ וידר יעקב נדר לאמר : אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך , ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבש , כא ושבתי בשלום אל בית אבי , והיה יהוה לי לאלהים . כב והאבן הזאת אשר שמתי מצבה , יהיה בית אלהים , וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך . וייקץ ( טז : ( הקיץ משנתו , התעורר . ויירא ( יז : ( פחד . אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים ( יז : ( זה המקום שאלהים נמצא בו וזה גם השער לשמים . וישכם ( יח : ( השכים , קם מקדם בבקר . וישם אתה מצבה ( יח : ( עשה ממנה אבן שמזכירה את מה שקרה במקום . וידר ... נדר : ( כ ) נדר , התחיב והבטיח לעשות משהו . עמדי : ( כ ) אתי . ושבתי ( כא : ( אשוב , אחזר . עשר אעשרנו ( כב : ( אקדיש לה' עשירית ממה שהוא יתן לי . עשירית היא חלק אחד מתוך כל עשרה חלקים שוים של משהו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר