עמוד:117

בחירת כלה לעשו ו וירא עשו כי ברך יצחק את יעקב ושלח אתו פדנה ארם לקחת לו משם אשה , בברכו אתו , ויצו עליו לאמר : לא תקח אשה מבנות כנען . ז וישמע יעקב אל אביו ואל אמו , וילך פדנה ארם . ח וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו . ט וילך עשו אל ישמעאל , ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות , על נשיו , לו לאשה . רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו : ( ח ) הנשים מארץ כנען לא מצאו חן בעיני יצחק . על נשיו : ( ט ) נוסף על הנשים שכבר היו לו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר