עמוד:115

רבקה שולחת את יעקב לחרן מב ויגד לרבקה את דברי עשו בנה הגדל , ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן , ותאמר אליו : הנה עשו אחיך מתנחם לך להרגך . מג ועתה בני שמע בקלי , וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה . מד וישבת עמו ימים אחדים , עד אשר תשוב חמת אחיך . מה עד שוב אף אחיך ממך ושכח את אשר עשית לו , ושלחתי ולקחתיך משם . למה אשכל גם שניכם יום אחד ? מו ותאמר רבקה אל יצחק : קצתי בחיי מפני בנות חת . אם לקח יעקב אשה מבנות חת כאלה מבנות הארץ , למה לי חיים ? מתנחם לך להרגך ( מב : ( מנחם את עצמו במחשבה שהוא יהרג אותך . חרנה ( מג : ( לארץ חרן . עד אשר תשוב חמת אחיך ( מד : ( עד שאחיך יפסיק לכעס . עד שוב אף אחיך ממך ( מה : ( עד שאחיך יפסיק לכעס עליך . למה אשכל גם שניכם יום אחד ( מה : ( אינני רוצה ששניכם תמותו ביום אחד . קצתי בחיי מפני בנות חת ( מו : ( אם יעקב יתחתן עם אשה מבנות עם חת , אני אהיה עצובה כל כך שלא ארצה לחיות . מבנות הארץ ( מו : ( מהנשים שגרות בארץ כנען . למה לי חיים ( מו : ( אינני רוצה לחיות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר