עמוד:112

כד ויאמר : אתה זה בני עשו ? ויאמר : אני . כה ויאמר : הגשה לי ואכלה מציד בני , למען תברכך נפשי . ויגש לו ויאכל , ויבא לו יין וישת . כו ויאמר אליו יצחק אביו : גשה נא ושקה לי בני . כז ויגש וישק לו , וירח את ריח בגדיו ויברכהו , ויאמר : ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו יהוה . כח ויתן לך האלהים מטלהשמיםומשמניהארץ , ורב דגן ותירש . כט יעבדוך עמים וישתחוו לך לאמים , הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך . ארריך ארור , ומברכיך ברוך . גשה נא ( כו : ( גש אלי בבקשה . ושקה לי ( כו : ( נשק אותי . מטל השמים ( כח : ( הרבה טל וגשם להשקות את השדות . ומשמניהארץ ( כח : ( ארץ פוריה שנותנת יבול רב . ורב דגן ותירש ( כח : ( הרבה תבואה ויין . תבואה היא חטה ושעורה . לאמים ( כט : ( עמים . הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך ( כט : ( תשלט באחים שלך . ארריך ארור ( כט : ( מי שיקלל אותך יהיה מקלל . ומברכיך ברוך ( כט : ( מי שיברך אותך יהיה מברך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר