עמוד:111

יד וילך ויקח ויבא לאמו , ותעש אמו מטעמים כאשר אהב אביו . טו ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדל החמדת , אשר אתה בבית , ותלבש את יעקב בנה הקטן . טז ואת ערת גדיי העזים הלבישה על ידיו , ועל חלקת צואריו . יז ותתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשתה , ביד יעקב בנה . יעקב גונב את הברכה של עשו יח ויבא אל אביו ויאמר : אבי , ויאמר : הנני , מי אתה בני ? יט ויאמר יעקב אל אביו : אנכי עשו בכרך . עשיתי כאשר דברת אלי . קום נא שבה ואכלה מצידי , בעבור תברכני נפשך . כ ויאמר יצחק אל בנו : מה זה מהרת למצא בני ? ויאמר : כי הקרה יהוה אלהיך לפני . כא ויאמר יצחק אל יעקב : גשה נא ואמשך בני , האתה זה בני עשו אם לא . כב ויגש יעקב אל יצחק אביו וימשהו , ויאמר : הקל קול יעקב , והידים ידי עשו . כג ולא הכירו , כי היו ידיו כידי עשו אחיו שערת , ויברכהו . בגדי ... החמדת ( טו : ( הבגדים היפים והיקרים . חלקת צואריו ( טז : ( המקום החלק שבצואר . כאשר דברת אלי ( יט : ( כמו שאמרת לי . מה זה מהרת למצא : ( כ ) איך הצלחת לצוד מהר כל כך ? כי הקרה יהוה אלהיך לפני : ( כ ) ה' עזר לי למצא את בעל החיים . ואמשך ( כא : ( אמשש אותך . הקל קול יעקב והידים ידי עשו ( כב : ( הקול נשמע כמו הקול של יעקב , אבל אני מרגיש שהידים הן של עשו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר