עמוד:110

התכנית של רבקה ה ורבקה שמעת בדבר יצחק אל עשו בנו . וילך עשו השדה לצוד ציד להביא . ו ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמר : הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשו אחיך לאמר : ז הביאה לי ציד ועשה לי מטעמים ואכלה , ואברככה לפני יהוה לפני מותי . ח ועתה בני שמע בקלי , לאשר אני מצוה אתך . ט לך נא אל הצאן , וקח לי משם שני גדיי עזים טבים , ואעשה אתם מטעמים לאביך כאשר אהב . י › והבאת לאביך ואכל , בעבר אשר יברכך לפני מותו . יא ויאמר יעקב אל רבקה אמו : הן עשו אחי איש שער , ואנכי איש חלק . יב אולי ימשני אבי , והייתי בעיניו כמתעתע , והבאתי עלי קללה ולא ברכה . יג ותאמר לו אמו : עלי קללתך בני , אך שמע בקלי ולך קח לי . בדבר יצחק : ( ה ) כאשר יצחק דבר . ואברככה : ( ז ) אברך אותך . איש שער ( יא : ( שיש לו הרבה שער על הגוף . ימשני ( יב : ( ימשש אותי . והייתיבעיניוכמתעתע ( יב : ( הוא יבין שאני מרמה ומטעה אותו . עלי קללתך בני ( יג : ( הקללה שיקלל אותך תעבר אלי , ואני אסבל במקומך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר