עמוד:105

מכירת הבכורה כט ויזד יעקב נזיד , ויבא עשו מן השדה והוא עיף . ל ויאמר עשו אל יעקב : הלעיטני נא מן האדם האדם הזה , כי עיף אנכי . על כן קרא שמו אדום . לא ויאמר יעקב : מכרה כיום את בכרתך לי . לב ויאמר עשו : הנה אנכי הולך למות , ולמה זה לי בכרה ? לג ויאמר יעקב : השבעה לי כיום , וישבע לו , וימכר את בכרתו ליעקב . לד ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים , ויאכל וישת ויקם וילך . ויבז עשו את הבכרה . ויזד נזיד ( כט : ( בשל תבשיל . עיף ( כט : ( עיף ורעב . הלעיטני : ( ל ) תאכיל אותי . האדם האדם הזה : ( ל ) התבשיל האדם הזה , נזיד העדשים . מכרה ( לא : ( תמכר . בכרתך ( לא : ( הזכויות המיחדות שיש לבן הבכור . הנה אנכי הולך למות ( לב : ( אני עומד למות . ולמה זה לי בכרה ( לב : ( בשביל מה אני צריך את הבכורה ? ויבז עשואת הבכרה ( לד : ( עשו בז לבכורה , זלזל בה ולא החשיב אותה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר