עמוד:104

כג ויאמר יהוה לה : שני גיים בבטנך , ושני לאמים ממעיך יפרדו , ולאם מלאם יאמץ , ורב יעבד צעיר . כד וימלאו ימיה ללדת , והנה תומם בבטנה . כה ויצא הראשון אדמוני , כלו כאדרת שער , ויקראו שמו עשו . כו ואחרי כן יצא אחיו , וידו אחזת בעקב עשו , ויקרא שמו יעקב . ויצחק בן ששים שנה בלדת אתם . ההבדלים בין הבנים כז ויגדלו הנערים , ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה , ויעקב איש תם ישב אהלים . כח ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו , ורבקה אהבת את יעקב . גיים ( גויים ) ( כג : ( עמים . לאמים ( כג : ( עמים . ממעיךיפרדו ( כג : ( יצאו מהבטן שלך . ולאם מלאםיאמץ ( כג : ( עם אחד יהיה חזק יותר מן השני . ורב יעבד צעיר ( כג : ( העם שיצא מהבן הגדול , הבכור , יהיה עבד של העם שיצא מהבן הצעיר . וימלאו ימיה ללדת ( כד : ( הגיע זמן הלדה . תומם ( כד : ( תאומים . אדמוני ( כה : ( שהצבע שלו אדם . כאדרת שער ( כה : ( כמו מעיל שעשוי משער של חיה . איש ידע ציד ( כז : ( ציד . איש שדה ( כז : ( איש שמסתובב בחוץ , בשדה . אישתם ( כז : ( איש ישר . ישב אהלים ( כז : ( חי באהל ורועה את הצאן . ציד בפיו ( כח : ( היה אוכל מן הציד שהביא עשו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר