עמוד:101

פרק כה -א ) יח ) אברהם מת ונקבר במערת המכפלה . א ויסף אברהם ויקח אשה , ושמה קטורה . ב ותלד לו את זמרן ואת יקשן ואת מדן ואת מדין , ואת ישבק ואת שוח . ג ויקשן ילד את שבא ואת דדן , ובני דדן היו אשורם ולטושם ולאמים . ד ובני מדין עיפה ועפר וחנך ואבידע ואלדעה . כל אלה בני קטורה . ה ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק . ו ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנת , וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר