עמוד:100

רבקה ויצחק נפגשים סא ותקם רבקה ונערתיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש , ויקח העבד את רבקה וילך . סב ויצחק בא מבוא באר לחי ראי , והוא יושב בארץ הנגב . סג ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב , וישא עיניו וירא והנה גמלים באים . סד ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק , ותפל מעל הגמל . סה ותאמר אל העבד : מי האיש הלזה ההלך בשדה לקראתנו ? ויאמר העבד : הוא אדני . ותקח הצעיף ותתכס . סו ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה . סז ויבאה יצחק האהלה שרה אמו , ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה , וינחם יצחק אחרי אמו . בא מבוא באר לחי ראי ( סב : ( חזר מהבאר שנקראה "לחי רואי . " לשוח בשדה ( סג : ( לשוטט , לטיל בשדה . וישא עיניו ( סג : ( הרים עיניו , הסתכל . הלזה ( סה : ( הזה . ותתכס ( סה : ( התכסתה . וינחם ( סז : ( נרגע והתעודד מהצער על מות אמו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר