עמוד:99

נג ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים ויתן לרבקה , ומגדנת נתן לאחיה ולאמה . נד ויאכלו וישתו , הוא והאנשים אשר עמו , וילינו . ויקומו בבקר , ויאמר : שלחני לאדני . נה ויאמר אחיה ואמה : תשב הנער אתנו ימים או עשור , אחר תלך . נו ויאמר אלהם : אל תאחרו אתי , ויהוה הצליח דרכי , שלחוני ואלכה לאדני . נז ויאמרו : נקרא לנער , ונשאלה את פיה . נח ויקראו לרבקה ויאמרו אליה : התלכי עם האיש הזה ? ותאמר : אלך . נט וישלחו את רבקה אחתם ואת מנקתה , ואת עבד אברהם ואת אנשיו . ס › ויברכו את רבקה ויאמרו לה : אחתנו , את היי לאלפי רבבה , ויירש זרעך את שער שנאיו . ומגדנת ( נג : ( מתנות יקרות ומשבחות . וילינו ( נד : ( הלכו לישן . ימים או עשור ( נה : ( שנה או 10 חדשים . אחר ( נה : ( אחר כך . אל תאחרו אתי ( נו : ( אל תעכבו אותי , אל תגרמו שאניאאחר . ונשאלה את פיה ( נז : ( נשאל מה דעתה . התלכי ( נח : ( האם את רוצה ללכת ? מנקתה ( נט : ( האשה שהניקה את רבקה כשהיתה תינקת והמשיכה ללוות אותה כשגדלה . את היי לאלפי רבבה : ( ס ) ברכה לרבקה – שיהיו לה צאצאים רבים . ויירש זרעך את שער שנאיו : ( ס ) הצאצאים שלך ינצחו את האויבים שלהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר