עמוד:98

מה אני טרם אכלה לדבר אל לבי , והנה רבקה יצאת וכדה על שכמה , ותרד העינה ותשאב . ואמר אליה : השקיני נא . מו ותמהר ותורד כדה מעליה , ותאמר : שתה , וגם גמליך אשקה . ואשת , וגם הגמלים השקתה . מז ואשאל אתה ואמר : בת מי את ? ותאמר : בת בתואל בן נחור אשר ילדה לו מלכה . ואשם הנזם על אפה והצמידים על ידיה . מח ואקד ואשתחוה ליהוה , ואברך את יהוה אלהי אדני אברהם , אשר הנחני בדרך אמת לקחת את בת אחי אדני לבנו . מט ועתה אם ישכם עשים חסד ואמת את אדני - הגידו לי , ואם לא - הגידו לי , ואפנה על ימין או על שמאל . נ ויען לבן ובתואל ויאמרו : מיהוה יצא הדבר , לא נוכל דבר אליך רע או טוב . נא הנה רבקה לפניך קח ולך , ותהי אשה לבן אדניך כאשר דבר יהוה . נב ויהי כאשר שמע עבד אברהם את דבריהם , וישתחו ארצה ליהוה . טרם אכלה ( מה : ( לפני שסימתי . לדבר אל לבי ( מה : ( לדבר אל עצמי , לחשב על הדברים . אשר הנחני בדרך אמת ( מח : ( שהראה ליאת הדרך הנכונה . ועתה ( מט : ( ועכשו . אם ישכם עשים חסד ואמת ( מט : ( אם תרצו לעשות טובה אמתית . ואפנה על ימין או על שמאל ( מט : ( אלך למקום אחר . מיהוה יצא הדבר : ( נ ) הדבר נעשה על פי הרצון של . 'ה לא נוכל דבר אליך רע או טוב : ( נ ) לא נוכל להגיד על זה שום דבר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר