עמוד:97

לז וישבעני אדני לאמר : לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי ישב בארצו . לח אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי , ולקחת אשה לבני . לט ואמר אל אדני : אלי לא תלך האשה אחרי . מ ויאמר אלי : יהוה אשר התהלכתי לפניו ישלח מלאכו אתך והצליח דרכך , ולקחת אשה לבני ממשפחתי ומבית אבי . מא אז תנקה מאלתי , כי תבוא אל משפחתי . ואם לא יתנו לך , והיית נקי מאלתי . מב ואבא היום אל העין , ואמר : יהוה אלהי אדני אברהם , אם ישך נא מצליח דרכי אשר אנכי הלך עליה . מג הנה אנכי נצב על עין המים , והיה העלמה היצאת לשאב , ואמרתי אליה : השקיני נא מעט מים מכדך . מד ואמרה אלי : גם אתה שתה , וגם לגמליך אשאב , הוא האשה אשר הכיח יהוה לבן אדני . אשר התהלכתי לפניו : ( מ ) שהאמנתי בו וקימתי את מצוותיו . תנקה מאלתי ( מא : ( לא תצטרך לקים את השבועה שנשבעת לי . אם ישך נא מצליח דרכי ( מב : ( אם תעזר לי להצליח במשימה . העלמה ( מג : ( הנערה . הכיח ( מד : ( בחר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר