עמוד:96

העבד פוגש את המשפחה של רבקה כח ותרץ הנער ותגד לבית אמה כדברים האלה . כט ולרבקה אח ושמו לבן . וירץ לבן אל האיש החוצה אל העין . ל ויהי כראת את הנזם ואת הצמדים על ידי אחתו , וכשמעו את דברי רבקה אחתו לאמר : כה דבר אלי האיש , ויבא אל האיש , והנה עמד על הגמלים על העין . לא ויאמר : בוא ברוך יהוה , למה תעמד בחוץ ? ואנכי פניתי הבית ומקום לגמלים . לב ויבא האיש הביתה ויפתח הגמלים , ויתן תבן ומספוא לגמלים , ומים לרחץ רגליו ורגלי האנשים אשר אתו . לג ויישם ( ויושם ) לפניו לאכל , ויאמר : לא אכל , עד אם דברתי דברי . ויאמר : דבר . לד ויאמר : עבד אברהם אנכי . לה ויהוה ברך את אדני מאד ויגדל , ויתן לו צאן ובקר וכסף וזהב , ועבדם ושפחת וגמלים וחמרים . לו ותלד שרה אשת אדני בן לאדני אחרי זקנתה , ויתן לו את כל אשר לו . העין ( כט : ( המעין . כראת : ( ל ) כאשר ראה . וכשמעו : ( ל ) כאשר שמע . כה דבר אלי האיש : ( ל ) זה מה שהאיש אמר לי . ויפתח הגמלים ( לב : ( פרק והוריד את המשא מעל הגמלים . עד אם דברתי דברי ( לג : ( עד שאמר את דברי . ויגדל ( לה : ( הוא התעשר – והרכוש שלו גדל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר