עמוד:95

יז וירץ העבד לקראתה , ויאמר : הגמיאיני נא מעט מים מכדך . יח ותאמר : שתה אדני . ותמהר ותרד כדה על ידה ותשקהו . יט ותכל להשקתו , ותאמר : גם לגמליך אשאב עד אם כלו לשתת . כ ותמהר ותער כדה אל השקת , ותרץ עוד אל הבאר לשאב , ותשאב לכל גמליו . כא והאיש משתאה לה , מחריש לדעת ההצליח יהוה דרכו אם לא . כב ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות , ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו , ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם . כג ויאמר : בת מי את ? הגידי נא לי . היש בית אביך מקום לנו ללין ? כד ותאמר אליו : בת בתואל אנכי , בן מלכה אשר ילדה לנחור . כה ותאמר אליו : גם תבן גם מספוא רב עמנו , גם מקום ללון . כו ויקד האיש וישתחו ליהוה . כז ויאמר : ברוך יהוה אלהי אדני אברהם , אשר לא עזב חסדו ואמתו מעם אדני . אנכי בדרך נחני יהוה בית אחי אדני . הגמיאיני ( יז : ( השקי אותי . עד אם כלו לשתת ( יט : ( עד שיסימו לשתות . ותער כדה : ( כ ) מזגה מים מהכד שלה . השקת : ( כ ) מכל מים שהבהמות שותות ממנו . השקת נמצאת ליד המעין או הבאר . משתאה ( כא : ( מתפלא . מחריש ( כא : ( שותק ומחכה . ההצליח יהוה דרכו ( כא : ( האם ה' עזר לו להצליח . בקע ( כב : ( משקל של 7 גרם בערך . ללין ( כג : ( לישן . בת בתואל אנכי בן מלכה אשר ילדה לנחור ( כד : ( רבקה היתה הבת של בתואל , ובתואל היה הבן של נחור , אח של אברהם . תבן , מספוא ( כה : ( מזון לבהמות . ויקד ( כו : ( קד קדה , התכופף מעט . אשר לא עזב חסדו ואמתו מעם אדני ( כז : ( שלא הפסיק לעשות חסד אמתי לאדני , אברהם . בדרך נחני ( כז : ( הנחה אותי , הראה לי את הדרך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר