עמוד:91

אברהם קונה את מערת המכפלה וקובר בה את שרה טז וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת , ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר . יז ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא , השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבלו סביב . יח לאברהם למקנה לעיני בני חת , בכל באי שער עירו . יט ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו , אל מערת שדה המכפלה על פני ממרא הוא חברון , בארץ כנען . כ ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחזת קבר , וישקל אברהם לעפרן את הכסף ( טז : ( אברהם שקל חתיכה מן המתכת היקרה כסף , כדי לשלם לעפרון . עבר לסחר ( טז : ( שמתאים למסחר ועובר בין הסוחרים לקונים . ויקם שדה עפרון ... לאברהם למקנה ( יז-יח : ( אברהם קנה את השדה של עפרון ( עם מערת המכפלה ) – והמקום היה עכשו הרכוש של אברהם . מאת בני חת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר