עמוד:90

אברהם רוצה לקנות את מערת המכפלה ז › ויקם אברהם וישתחו לעם הארץ , לבני חת . ח וידבר אתם לאמר : אם יש את נפשכם לקבר את מתי מלפני , שמעוני ופגעו לי בעפרון בן צחר . ט ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה שדהו , בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחזת קבר . י › ועפרון ישב בתוך בני חת . ויען עפרון החתי את אברהם באזני בני חת , לכל באי שער עירו , לאמר : יא לא אדני שמעני : השדה נתתי לך , והמערה אשר בו לך נתתיה , לעיני בני עמי נתתיה לך , קבר מתך . יב וישתחו אברהם לפני עם הארץ . יג וידבר אל עפרון באזני עם הארץ לאמר : אך אם אתה לו שמעני : נתתי כסף השדה קח ממני , ואקברה את מתי שמה . יד ויען עפרון את אברהם לאמר לו : טו אדני שמעני : ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא ? ואת מתך קבר . עם הארץ : ( ז ) התושבים . אם יש את נפשכם : ( ח ) אם אתם רוצים . שמעוני : ( ח ) שמעו לי , עשו את מה שאני מבקש . ופגעו לי בעפרון בן צחר : ( ח ) בקשו בשמי מעפרון . מערת המכפלה : ( ט ) מערה שנמצאה בשדה של עפרון . היום היא נמצאת בעיר חברון . בכסף מלא : ( ט ) במחיר מלא , תמורת כל הכסף שעפרון יבקש . יתננה : ( ט ) יתן אותה , ימכר אותה . לאחזת קבר : ( ט ) כדי שאני אעשה ממנה אחוזת קבר . לעיני בני עמי ( יא : ( בנוכחות אנשים מהעם שלי . כסף השדה ( יג : ( המחיר של השדה . שקל כסף ( טו : ( לפני שהיו מטבעות – היו משלמים במתכת היקרה כסף . שקלו חתיכה מהמתכת , ושלמו בחתיכה הזאת . לכן קראו לזה : שקל כסף . ביני ובינך מה הוא ( טו : ( לסכום כזה אין חשיבות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר