עמוד:89

פרק כג הפרקהזהמספרעלמותהשלשרה , ועלאברהםשחפשמקוםלקבראותה . תושבי הארץ הציעו לאברהם מקום במתנה , אבל אברהם התעקש לקנות חלקת אדמה בכסף . חלקת האדמה שקנה אברהם נקראת "מערת המכפלה . " מות שרה א ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים , שני חיי שרה . ב › ותמת שרה בקרית ארבע הוא חברון בארץ כנען , ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה . בני חת מציעים לאברהם חלקת קבר במתנה ג › ויקם אברהם מעל פני מתו , וידבר אל בני חת לאמר : ד גר ותושב אנכי עמכם , תנו לי אחזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפני . ה ויענו בני חת את אברהם לאמר לו : ו › שמענו אדני , נשיא אלהים אתה בתוכנו , במבחר קברינו קבר את מתך . איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבר מתך . שני חיי שרה : ( א ) מספר השנים ששרה חיה . לספד לשרה ולבכתה : ( ב ) להתאבל ולבכות על שרה . ויקם אברהם מעל פני מתו : ( ג ) אברהם קם מהרצפה אחרי שישב שם ליד אשתו שמתה . בני חת : ( ג ) בני עם החתים שחיו בארץ . גר ותושב אנכי עמכם : ( ד ) אני גר אתכם , אבל זו לא ארץ מולדתי . אחזת קבר : ( ד ) חלקת אדמה שקוברים בה את מי שמת במשפחה . נשיא אלהים : ( ו ) כנוי לאדם חשוב . במבחר קברינו : ( ו ) בקבר הכי טוב שיש לנו . איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבר מתך : ( ו ) אף אחד לא יסרב לתת לך מקום לקבר מישהו מהמשפחה שלך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר