עמוד:86

כב ויהי בעת ההוא ויאמר אבימלך ופיכל שר צבאו אל אברהם לאמר : אלהים עמך בכל אשר אתה עשה . כג ועתה השבעה לי באלהים הנה , אם תשקר לי ולניני ולנכדי . כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרתה בה . כד ויאמר אברהם : אנכי אשבע . כה והוכח אברהם את אבימלך על אדות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך . כו ויאמר אבימלך : לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה , וגם אתה לא הגדת לי וגם אנכי לא שמעתי בלתי היום . כז ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך , ויכרתו שניהם ברית . כח ויצב אברהם את שבע כבשת הצאן לבדהן . כט ויאמר אבימלך אל אברהם : מה הנה שבע כבשת האלה אשר הצבת לבדנה ? ל ויאמר : כי את שבע כבשת תקח מידי , בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת . לא על כן קרא למקום ההוא באר שבע , כי שם נשבעו שניהם . לב ויכרתו ברית בבאר שבע , ויקם אבימלך ופיכל שר צבאו וישבו אל ארץ פלשתים . לג ויטע אשל בבאר שבע , ויקרא שם בשם יהוה אל עולם . לד ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר