עמוד:84

שרה מבקשת לגרש את הגר וישמעאל ט ותרא שרה את בן הגר המצרית , אשר ילדה לאברהם , מצחק . י ותאמר לאברהם : גרש האמה הזאת ואת בנה , כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק . יא וירע הדבר מאד בעיני אברהם , על אודת בנו . יב ויאמר אלהים אל אברהם : אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך , כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקלה , כי ביצחק יקרא לך זרע . יג וגם את בן האמה לגוי אשימנו , כי זרעך הוא . מצחק : ( ט ) צוחק , מלגלג . האמה הזאת : ( י ) השפחה הזאת , הגר . לא יירש : ( י ) לא יקבל חלק מהירשה , לא יקבל חלק מהרכוש או חלק מהאדמה . וירע הדבר מאוד בעיני אברהם ( יא : ( הדבר היהרע בעיני אברהם , מה ששרה אמרה לא מצא חן בעיניו . על אודת בנו ( יא : ( בקשר לבן שלו , ישמעאל . ביצחק יקרא לך זרע ( יב : ( הילדים של יצחק יהיו המשך המשפחה שלך ( ולא הילדים של ישמעאל . ( לגוי אשימנו ( יג : ( גם מישמעאל יצא עם גדול . זרעך ( יג : ( בנך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר