עמוד:81

פרק כ אברהם ושרה הגיעו למקום שנקרא גרר . אברהם אמר ששרה היא אחותו , ואבימלך , מלך גרר , החליט לקחת אותה לאשה . אבל לפני שהמצב יסתבך – אלהים הופיע לאבימלך בחלום וגלה לו את האמת . א ויסע משם אברהם ארצה הנגב , וישב בין קדש ובין שור , ויגר בגרר . ב ויאמר אברהם אל שרה אשתו : אחתי הוא . וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה . ג ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה , ויאמר לו : הנך מת על האשה אשר לקחת , והוא בעלת בעל . ד ואבימלך לא קרב אליה . ויאמר : אדני , הגוי גם צדיק תהרג ? ה הלא הוא אמר לי : אחתי הוא , והיא גם הוא אמרה : אחי הוא . בתם לבבי ובנקין כפי עשיתי זאת . ו ויאמר אליו האלהים בחלם : גם אנכי ידעתי כי בתם לבבך עשית זאת , ואחשך גם אנכי אותך מחטו לי , על כן לא נתתיך לנגע אליה . ז ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא , ויתפלל בעדך וחיה . ואם אינך משיב , דע כי מות תמות , אתה וכל אשר לך . ח וישכם אבימלך בבקר ויקרא לכל עבדיו , וידבר את כל הדברים האלה באזניהם , וייראו האנשים מאד . ט ויקרא אבימלך לאברהם , ויאמר לו : מה עשית לנו ומה חטאתי לך , כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדלה ? מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי . י ויאמר אבימלך אל אברהם : מה ראית כי עשית את הדבר הזה ? יא ויאמר אברהם : כי אמרתי : רק אין יראת אלהים במקום הזה , והרגוני על דבר אשתי . יב וגם אמנה אחתי בת אבי הוא אך לא בת אמי , ותהי לי לאשה . יג ויהי כאשר התעו אתי אלהים מבית אבי , ואמר לה : זה חסדך אשר תעשי עמדי : אל כל המקום אשר נבוא שמה , אמרי לי : אחי הוא . יד ויקח אבימלך צאן ובקר ועבדים ושפחת , ויתן לאברהם , וישב לו את שרה אשתו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר