עמוד:80

הענש לסדום ועמורה כד ויהוה המטיר על סדם ועל עמרה גפרית ואש , מאת יהוה מן השמים . כה ויהפך את הערים האל ואת כל הככר ואת כל ישבי הערים וצמח האדמה . כו ותבט אשתו מאחריו , ותהי נציב מלח . כז וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני יהוה . כח וישקף על פני סדם ועמרה ועל כל פני ארץ הככר , וירא והנה עלה קיטר הארץ כקיטר הכבשן . כט ויהי בשחת אלהים את ערי הככר , ויזכר אלהים את אברהם , וישלח את לוט מתוך ההפכה בהפך את הערים אשר ישב בהן לוט . גפרית ( כד : ( חמר דליק . ויהפך ( כה : ( הפך , החריב . מאחריו ( כו : ( לאחור . נציב מלח ( כו : ( עמוד זקוף עשוי מלח . וישקף ( כח : ( השקיף , הסתכל . ארץ הככר ( כח : ( אזור עמק הירדן שנקרא " ככר הירדן . " קיטר הארץ ( כח : ( עשן שעולה מן הארץ . כקיטר הכבשן ( כח : ( כמו עשן שעולה מן התנור . בשחת ( כט : ( כאשר השחית , כאשר השמיד . וישלח ( כט : ( שלח , הוציא . ההפכה ( כט : ( הערים ההפוכות , ההרוסות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר