עמוד:78

ט ויאמרו : גש הלאה , ויאמרו : האחד בא לגור וישפט שפוט , עתה נרע לך מהם . ויפצרו באיש בלוט מאד , ויגשו לשבר הדלת . י › וישלחו האנשים את ידם ויביאו את לוט אליהם הביתה , ואת הדלת סגרו . יא ואת האנשים אשר פתח הבית הכו בסנורים מקטן ועד גדול , וילאו למצא הפתח . המלאכים מבשרים ללוט מה יקרה בסדום יב ויאמרו האנשים אל לוט : עד מי לך פה , חתן ובניך ובנתיך וכל אשר לך בעיר , הוצא מן המקום . יג כי משחתים אנחנו את המקום הזה , כי גדלה צעקתם את פני יהוה , וישלחנו יהוה לשחתה . יד ויצא לוט וידבר אל חתניו לקחי בנתיו ויאמר : קומו צאו מן המקום הזה , כי משחית יהוה את העיר . ויהי כמצחק בעיני חתניו . גש הלאה : ( ט ) לך מכאן . האחד בא לגור וישפט שפוט : ( ט ) אתה לא מבני העיר שלנו ואתה שופט את מעשינו ?! עתה נרע לך מהם : ( ט ) עכשו נעשה לך רעה גדולה יותר ממה שרצינו לעשות לאורחים . ויפצרו : ( ט ) הפצירו , בקשו והתחננו . הכו בסנורים ( יא : ( גרמו להם להיות עורים . וילאו ( יא : ( לא יכלו . עד מי לך פה ( יב : ( מי הם קרובי המשפחה האחרים שיש לך בעיר ? גדלה צעקתם את פני יהוה ( יג : ( ה' איננו יכול לסבל עוד את הצעקה שעולה מן העיר . כמצחק ( יד : ( כמו מי שאומר שטויות , ולכן לא מאמינים לו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר