עמוד:75

כו ויאמר יהוה : אם אמצא בסדם חמשים צדיקם בתוך העיר , ונשאתי לכל המקום בעבורם . כז ויען אברהם ויאמר : הנה נא הואלתי לדבר אל אדני , ואנכי עפר ואפר . כח אולי יחסרון חמשים הצדיקם חמשה , התשחית בחמשה את כל העיר ? ויאמר : לא אשחית אם אמצא שם ארבעים וחמשה . כט ויסף עוד לדבר אליו ויאמר : אולי ימצאון שם ארבעים . ויאמר : לא אעשה בעבור הארבעים . ל ויאמר : אל נא יחר לאדני ואדברה , אולי ימצאון שם שלשים . ויאמר : לא אעשה אם אמצא שם שלשים . לא ויאמר : הנה נא הואלתי לדבר אל אדני , אולי ימצאון שם עשרים . ויאמר : לא אשחית בעבור העשרים . לב ויאמר : אל נא יחר לאדני ואדברה אך הפעם , אולי ימצאון שם עשרה . ויאמר : לא אשחית בעבור העשרה . לג וילך יהוה כאשר כלה לדבר אל אברהם , ואברהם שב למקמו . ונשאתי לכל המקום בעבורם ( כו : ( אסלח לכל העיר בזכותם . הואלתי לדבר ( כז : ( אני מעז לדבר . ואנכי עפר ואפר ( כז : ( אני אדם לא חשוב כמו גרגיר אדמה . יחסרון ( כח : ( יהיו חסרים . התשחית ( כח : ( האם תשמיד ? אל נא יחר : ( ל ) בבקשה אל תכעס . אך הפעם ( לב : ( רק עוד פעם אחת . כלה לדבר ( לג : ( סים לדבר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר