עמוד:74

אברהם מנסה להציל את סדום כג ויגש אברהם ויאמר : האף תספה צדיק עם רשע ? כד אולי יש חמשים צדיקם בתוך העיר , האף תספה ולא תשא למקום למען חמשים הצדיקם אשר בקרבה ? כה חללה לך מעשת כדבר הזה , להמית צדיק עם רשע , והיה כצדיק כרשע . חללה לך , השפט כל הארץ לא יעשה משפט ? האף תספה צדיק עם רשע ( כג : ( האם תהרג צדיקים יחד עם הרשעים ? ולא תשא למקום ( כד : ( ולא תסלח לעיר סדום . בקרבה ( כד : ( בתוכה . והיה כצדיק כרשע ( כה : ( הגורל של הצדיק יהיה כמו הגורל של הרשע . השפט כל הארץ לא יעשה משפט ( כה : ( האם יתכן שאלהים לא יעשה משפט צדק ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר