עמוד:73

ה' מחליט להשמיד את סדום ומשתף את אברהם בתכנית יז ויהוה אמר : המכסה אני מאברהם אשר אני עשה ? יח ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום , ונברכו בו כל גויי הארץ . יט כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו , ושמרו דרך יהוה לעשות צדקה ומשפט , למען הביא יהוה על אברהם את אשר דבר עליו . כ ויאמר יהוה : זעקת סדם ועמרה כי רבה , וחטאתם כי כבדה מאד . כא ארדה נא ואראה , הכצעקתה הבאה אלי עשו – כלה , ואם לא – אדעה . כב ויפנו משם האנשים וילכו סדמה , ואברהם עודנו עמד לפני יהוה . המכסה אני ( יז : ( האם אני מסתיר ? ונברכו בו כל גויי הארץ ( יח : ( האנשים שגרים בארץ יהיו מברכים בזכות אברהם . ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ( יט : ( הכרתי אותו , בחרתי בו , כדי שילמד את בניו . ואת ביתו אחריו ( יט : ( ואת כל משפחתו בדורות הבאים . לעשות צדקה ומשפט ( יט : ( להיות ישרים , לעשות צדק ולעזר לחלשים ולעניים . את אשר דבר עליו ( יט : ( את מה שהבטיח לו – שיהיה גוי גדול ושכל העמים יתברכו בו . זעקת סדם ועמרה כי רבה : ( כ ) היתה צעקה גדולה על המעשים הרעים ועל הסבל בסדום ועמורה . וחטאתם כי כבדה : ( כ ) החטאים שלהם , המעשים הרעים שלהם , היו רבים וחמורים . הכצעקתה הבאה אלי עשו ( כא : ( אם מעשיהם באמת רעים כמו שמבינים מהצעקה שנשמעת משם ... כלה ( כא : ( אכלה אותם , אשמיד אותם . ואם לא אדעה ( כא : ( אם מעשיהם לא רעים כל כך – אני כבר אדע מה לעשות . סדמה ( כב : ( אל סדום .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר