עמוד:72

ההבטחה לשרה ט ויאמרו אליו : איה שרה אשתך ? ויאמר : הנה באהל . י › ויאמר : שוב אשוב אליך כעת חיה , והנה בן לשרה אשתך . ושרה שמעת פתח האהל , והוא אחריו . יא ואברהם ושרה זקנים , באים בימים , חדל להיות לשרה ארח כנשים . יב ותצחק שרה בקרבה לאמר : אחרי בלתי היתה לי עדנה ? ואדני זקן . יג ויאמר יהוה אל אברהם : למה זה צחקה שרה לאמר : האף אמנם אלד ואני זקנתי ? יד היפלא מיהוה דבר ? למועד אשוב אליך כעת חיה , ולשרה בן . טו ותכחש שרה לאמר : לא צחקתי , כי יראה . ויאמר : לא , כי צחקת . טז ויקמו משם האנשים וישקפו על פני סדם , ואברהם הלך עמם לשלחם . שוב אשוב : ( י ) ] האיש אמר ] : אשוב , אחזר . כעת חיה : ( י ) בדיוק בעוד שנה . והוא אחריו : ( י ) פתח האהל היה מאחורי האיש . באים בימים ( יא : ( זקנים . חדל להיות לשרה ארח כנשים ( יא : ( שרה היתה מבגרת ולא יכלה ללדת . בקרבה ( יב : ( בלבה , בתוכה . אחרי בלתי היתה לי עדנה ( יב : ( האם עכשו , כשאני זקנה , אוכל להיות כמו צעירה ? האף אמנם אלד ( יג : ( האם באמת אוכל ללדת ? היפלא מיהוה דבר ( יד : ( האם יש דבר שה' איננו יכול לעשות ? למועד ( יד : ( בזמן שאמרתי . ותכחש ( טו : ( הכחישה , אמרה שהיא לא צחקה . יראה ( טו : ( פחדה . לשלחם ( טז : ( לשלח אותם , ללוות אותם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר