עמוד:71

אברהם ושרה מכניסי אורחים א וירא אליו יהוה באלני ממרא , והוא ישב פתח האהל כחם היום . ב וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו , וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה . ג ויאמר : אדני , אם נא מצאתי חן בעיניך , אל נא תעבר מעל עבדך . ד יקח נא מעט מים , ורחצו רגליכם , והשענו תחת העץ . ה ואקחה פת לחם וסעדו לבכם , אחר תעברו , כי על כן עברתם על עבדכם . ויאמרו : כן תעשה כאשר דברת . ו וימהר אברהם האהלה אל שרה , ויאמר : מהרי שלש סאים קמח סלת , לושי ועשי עגות . ז ואל הבקר רץ אברהם , ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער , וימהר לעשות אתו . ח ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה , ויתן לפניהם , והוא עמד עליהם תחת העץ , ויאכלו . וירא : ( א ) נראה , התגלה . באלני ממרא : ( א ) במקום שנמצא בסביבות העיר חברון . נצבים עליו : ( ב ) עומדים מולו . וישתחו ארצה : ( ב ) השתחוה . אל נא תעבר : ( ג ) בבקשה אל תמשיכו ללכת . וסעדו לבכם : ( ה ) תסעדו , תאכלו . על כן עברתם על עבדכם : ( ה ) מכיון שבאתם אלי , תעשו מה שאני מבקש : תשארו אצלי , תנוחו ותאכלו . כן תעשה כאשר דברת : ( ה ) תעשה כמו שהצעת . האהלה : ( ו ) אל האהל . סאים : ( ו ) בימי קדם מדדו כמות בסאים , כמו שהיום מודדים בליטרים . בן בקר : ( ז ) עגל , הבן של הפרה והשור . עליהם : ( ח ) לידם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר