עמוד:69

ברית המילה של אברהם ובני ביתו כג ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו , כל זכר באנשי בית אברהם , וימל את בשר ערלתם בעצם היום הזה , כאשר דבר אתו אלהים . כד ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמלו בשר ערלתו . כה וישמעאל בנו בן שלש עשרה שנה בהמלו את בשר ערלתו . כו בעצם היום הזה נמול אברהם , וישמעאל בנו . כז וכל אנשי ביתו יליד בית , ומקנת כסף מאת בן נכר , נמלו אתו . בעצם היום הזה ( כג : ( ביום שבו אלהים צוה עליו לעשות ברית מילה . כאשר דבר אתו אלהים ( כג : ( בדיוק כפי שאלהים צוה עליו . בהמלו בשר ערלתו ( כד : ( כאשר עשו לו ברית מילה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר