עמוד:67

הסימן להתחיבות : ברית המילה ט ויאמר אלהים אל אברהם : ואתה את בריתי תשמר , אתה וזרעך אחריך לדרתם . י › זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך : המול לכם כל זכר . יא ונמלתם את בשר ערלתכם , והיה לאות ברית ביני וביניכם . יב ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם , יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא . יג המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך , והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם . יד וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו , ונכרתה הנפש ההוא מעמיה , את בריתי הפר . לדרתם : ( ט ) בכל הדורות הבאים . המול לכם כל זכר : ( י ) צריך לעשות ברית מילה לכל הבנים הזכרים . ונמלתם ( יא : ( תעשו ברית מילה . לאות ברית ( יא : ( סמל לברית . יליד בית ( יב : ( תינוק שאמא שלו שפחה , והוא נולד בבית של האדון שלה . ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא ( יב : ( עבד שקנו אותו מעם אחר . בבשרכם ( יג : ( בגוף שלכם . וערל זכר ( יד : ( בן זכר שלא עשו לו ברית מילה . ונכרתה הנפש ההוא מעמיה ( יד : ( האיש הזה ימות ולא יהיה חלק מעם ישראל . את בריתי הפר ( יד : ( לא קים את הברית עם אלהים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר