עמוד:66

ז והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם , להיות לך לאלהים , ולזרעך אחריך . ח ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך , את כל ארץ כנען , לאחזת עולם , והייתי להם לאלהים . והקמתי את בריתי : ( ז ) אקים את הברית . זרעך אחריך : ( ז ) הצאצאים שיולדו לך . לדרתם : ( ז ) בכל הדורות הבאים . לברית עולם : ( ז ) ברית לתמיד . להיות לך לאלהים : ( ז ) אתה תסכים שאני האלהים שלך – ותקשיב לדברי . ארץ מגריך : ( ח ) הארץ שבה אתה גר , ארץ כנען . אחזת עולם : ( ח ) אדמה ששיכת לכם לתמיד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר