עמוד:64

ט ויאמר לה מלאך יהוה : שובי אל גברתך , והתעני תחת ידיה . י ויאמר לה מלאך יהוה : הרבה ארבה את זרעך , ולא יספר מרב . יא ויאמר לה מלאך יהוה : הנך הרה וילדת בן , וקראת שמו ישמעאל , כי שמע יהוה אל עניך . יב והוא יהיה פרא אדם , ידו בכל ויד כל בו , ועל פני כל אחיו ישכן . יג ותקרא שם יהוה הדבר אליה : אתה אל ראי , כי אמרה : הגם הלם ראיתי אחרי ראי ? יד על כן קרא לבאר - באר לחי ראי , הנה בין קדש ובין ברד . הלדת ישמעאל טו ותלד הגר לאברם בן , ויקרא אברם שם בנו אשר ילדה הגר - ישמעאל . טז ואברם בן שמנים שנה ושש שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברם . והתעני תחת ידיה : ( ט ) הכנעי לה ותני לה להציק לך . הרבה ארבה את זרעך ולא יספר מרב : ( י ) אתן לישמעאל צאצאים רבים כל כך , שיהיה קשה לספר אותם . הנך הרה וילדת בן ( יא : ( עכשו את בהריון , ובקרוב תלדי בן . שמע יהוה אל עניך ( יא : ( אלהים שמע את הקשי והצער שלך . פרא אדם ( יב : ( חפשי ומשחרר , כמו פרא - חמור בר שחי ונודד במדבר . ידו בכל ויד כל בו ( יב : ( הוא ילחם בכלם , וכלם ילחמו בו . ועל פני כל אחיו ישכן ( יב : ( הוא ינצח את מי שילחם בו , ויתפשט גם למקומות של עמים אחרים . אתה אל ראי ( יג : ( "אל ראי" הוא השם שבו הגר קראה לאלהים . הגם הלום ראיתי אחרי ראי ( יג : ( הגר מתפלאת : האם נשארתי בחיים אחרי שאלהים התגלה אלי ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר