עמוד:61

יז ויהי השמש באה , ועלטה היה , והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה . יח ביום ההוא כרת יהוה את אברם ברית לאמר : לזרעך נתתי את הארץ הזאת , מנהר מצרים עד הנהר הגדל נהר פרת . יט את הקיני ואת הקנזי ואת הקדמני . כ ואת החתי ואת הפרזי ואת הרפאים . כא ואת האמרי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר