עמוד:60

פרק טו בפרק הזה מספר על טקס מיחד – לטקס הזה קוראים "ברית בין הבתרים . " ה' הבטיח לאברם שהצאצאים הרבים שיהיו לו יקבלו בעתיד את ארץ כנען , אבל רק אחרי שהם יהיו עבדים במצרים 400 שנה . א אחר הדברים האלה היה דבר יהוה אל אברם במחזה לאמר : אל תירא אברם אנכי מגן לך , שכרך הרבה מאד . ב ויאמר אברם : אדני יהוה , מה תתן לי , ואנכי הולך ערירי ? ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר . ג ויאמר אברם : הן לי לא נתתה זרע , והנה בן ביתי יורש אתי . ד והנה דבר יהוה אליו לאמר : לא יירשך זה , כי אם אשר יצא ממעיך , הוא יירשך . ה ויוצא אתו החוצה , ויאמר : הבט נא השמימה וספר הכוכבים , אם תוכל לספר אתם . ויאמר לו : כה יהיה זרעך . ו והאמן ביהוה , ויחשבה לו צדקה . ז ויאמר אליו : אני יהוה אשר הוצאתיך מאור כשדים , לתת לך את הארץ הזאת לרשתה . ח › ויאמר : אדני יהוה , במה אדע כי אירשנה ? ט ויאמר אליו : קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש , ותר וגוזל . י ויקח לו את כל אלה ויבתר אתם בתוך , ויתן איש בתרו לקראת רעהו , ואת הצפר לא בתר . יא וירד העיט על הפגרים , וישב אתם אברם . יב ויהי השמש לבוא , ותרדמה נפלה על אברם , והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו . יג ויאמר לאברם : ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם , ועבדום וענו אתם , ארבע מאות שנה . יד וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי , ואחרי כן יצאו ברכש גדול . טו ואתה תבוא אל אבתיך בשלום , תקבר בשיבה טובה . טז ודור רביעי ישובו הנה , כי לא שלם עון האמרי עד הנה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר