עמוד:59

טו ויחלק עליהם לילה , הוא ועבדיו , ויכם . וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק . טז וישב את כל הרכש , וגם את לוט אחיו ורכשו השיב , וגם את הנשים ואת העם . יז ויצא מלך סדם לקראתו , אחרי שובו מהכות את כדרלעמר , ואת המלכים אשר אתו , אל עמק שוה הוא עמק המלך . יח ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין , והוא כהן לאל עליון . יט ויברכהו ויאמר : ברוך אברם לאל עליון , קנה שמים וארץ . כ וברוך אל עליון , אשר מגן צריך בידך . ויתן לו מעשר מכל . כא ויאמר מלך סדם אל אברם : תן לי הנפש , והרכש קח לך . כב ויאמר אברם אל מלך סדם : הרמתי ידי אל יהוה אל עליון , קנה שמים וארץ . כג אם מחוט ועד שרוך נעל , ואם אקח מכל אשר לך , ולא תאמר : אני העשרתי את אברם . כד בלעדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו אתי , ענר אשכל וממרא הם יקחו חלקם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר