עמוד:57

ברכת הארץ יד ויהוה אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו : שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם , צפנה ונגבה וקדמה וימה . טו כי את כל הארץ אשר אתה ראה , לך אתננה , ולזרעך עד עולם . טז ושמתי את זרעך כעפר הארץ , אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ , גם זרעך ימנה . יז קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה , כי לך אתננה . יח ויאהל אברם , ויבא וישב באלני ממרא אשר בחברון , ויבן שם מזבח ליהוה . צפנה ונגבה וקדמה וימה ( יד : ( לכל הכוונים – לצפון , לדרום , למזרח ולמערב . אתננה ( טו : ( אתן אותה . ולזרעך ( טו : ( לצאצאים שלך . ושמתי את זרעך כעפר הארץ ( טז : ( יהיו לך צאצאים רבים כל כך , כמו גרגירי אדמה . אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה ( טז : ( כמו שאי אפשר לספר את גרגירי האדמה – כך לא יהיה אפשר לספר את הצאצאים שלך . באלני ממרא אשר בחברון ( יח : ( במקום שנמצא בסביבות העיר חברון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר