עמוד:53

י ויהי רעב בארץ , וירד אברם מצרימה לגור שם , כי כבד הרעב בארץ . יא ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה , ויאמר אל שרי אשתו : הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את . יב והיה כי יראו אתך המצרים , ואמרו : אשתו זאת . והרגו אתי , ואתך יחיו . יג אמרי נא אחתי את , למען ייטב לי בעבורך , וחיתה נפשי בגללך . יד ויהי כבוא אברם מצרימה , ויראו המצרים את האשה כי יפה הוא מאד . טו ויראו אתה שרי פרעה , ויהללו אתה אל פרעה , ותקח האשה בית פרעה . טז ולאברם היטיב בעבורה , ויהי לו צאן ובקר וחמרים ועבדים ושפחת ואתנת וגמלים . יז וינגע יהוה את פרעה נגעים גדלים ואת ביתו , על דבר שרי אשת אברם . יח ויקרא פרעה לאברם , ויאמר : מה זאת עשית לי ? למה לא הגדת לי כי אשתך הוא ? יט למה אמרת אחתי הוא ? ואקח אתה לי לאשה . ועתה הנה אשתך , קח ולך . כ ויצו עליו פרעה אנשים , וישלחו אתו ואת אשתו ואת כל אשר לו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר