עמוד:49

י אלה תולדת שם : שם בן מאת שנה , ויולד את ארפכשד , שנתים אחר המבול . יא ויחי שם אחרי הולידו את ארפכשד חמש מאות שנה , ויולד בנים ובנות . יב וארפכשד חי חמש ושלשים שנה , ויולד את שלח . יג ויחי ארפכשד אחרי הולידו את שלח שלש שנים וארבע מאות שנה , ויולד בנים ובנות . יד ושלח חי שלשים שנה , ויולד את עבר . טו ויחי שלח אחרי הולידו את עבר שלש שנים וארבע מאות שנה , ויולד בנים ובנות . טז ויחי עבר ארבע ושלשים שנה , ויולד את פלג . יז ויחי עבר אחרי הולידו את פלג שלשים שנה וארבע מאות שנה , ויולד בנים ובנות . יח ויחי פלג שלשים שנה , ויולד את רעו . יט ויחי פלג אחרי הולידו את רעו תשע שנים ומאתים שנה , ויולד בנים ובנות . כ ויחי רעו שתים ושלשים שנה , ויולד את שרוג . כא ויחי רעו אחרי הולידו את שרוג שבע שנים ומאתים שנה , ויולד בנים ובנות . כב ויחי שרוג שלשים שנה , ויולד את נחור . כג ויחי שרוג אחרי הולידו את נחור מאתים שנה , ויולד בנים ובנות . כד ויחי נחור תשע ועשרים שנה , ויולד את תרח . כה ויחי נחור אחרי הולידו את תרח תשע עשרה שנה ומאת שנה , ויולד בנים ובנות . כו ויחי תרח שבעים שנה , ויולד את אברם , את נחור ואת הרן . כז ואלה תולדת תרח : תרח הוליד את אברם , את נחור ואת הרן , והרן הוליד את לוט . כח וימת הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כשדים . כט ויקח אברם ונחור להם נשים : שם אשת אברם שרי , ושם אשת נחור מלכה , בת הרן אבי מלכה ואבי יסכה . ל ותהי שרי עקרה , אין לה ולד . לא ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברם בנו , ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען , ויבאו עד חרן וישבו שם . לב ויהיו ימי תרח חמש שנים ומאתים שנה , וימת תרח בחרן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר