עמוד:48

תגובת ה' – מה ה' חשב על התכנית של בני האדם ? ה וירד יהוה לראת את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם . ו ויאמר יהוה : הן עם אחד ושפה אחת לכלם , וזה החלם לעשות , ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות . ז הבה נרדה ונבלה שם שפתם , אשר לא ישמעו איש שפת רעהו . ח ויפץ יהוה אתם משם על פני כל הארץ , ויחדלו לבנת העיר . ט על כן קרא שמה בבל , כי שם בלל יהוה שפת כל הארץ , ומשם הפיצם יהוה על פני כל הארץ . הן עם אחד ושפה אחת לכלם : ( ו ) כלם מדברים באותה שפה ולכן כלם עם אחד . וזה החלם לעשות : ( ו ) זה מה שהם התחילו לעשות , זה המעשה הראשון שלהם . עתה : ( ו ) עכשו . לא יבצר מהם : ( ו ) אין דבר שהם לא יוכלו לעשות . יזמו לעשות : ( ו ) תכננו לעשות . הבה נרדה ונבלה שם שפתם : ( ז ) ] אלהים אמר ] : ארד לארץ ואבלבל את השפה שלהם , אגרם להם לדבר בשפות רבות . אשר לא ישמעו איש שפת רעהו : ( ז ) כדי שלא יבינו זה את זה . ויפץ : ( ח ) הפיץ , פזר . ויחדלו : ( ח ) חדלו , הפסיקו . שם בלל יהוה שפת כל הארץ : ( ט ) שם בלבל ה' את השפה של כל בני האדם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר