עמוד:45

כא ולשם ילד גם הוא , אבי כל בני עבר , אחי יפת הגדול . כב בני שם : עילם ואשור , וארפכשד ולוד וארם . כג ובני ארם : עוץ וחול וגתר ומש . כד וארפכשד ילד את שלח , ושלח ילד את עבר . כה ולעבר ילד שני בנים : שם האחד פלג , כי בימיו נפלגה הארץ , ושם אחיו יקטן . כו ויקטן ילד את אלמודד ואת שלף , ואת חצרמות ואת ירח . כז ואת הדורם ואת אוזל ואת דקלה . כח ואת עובל ואת אבימאל ואת שבא . כט ואת אופר ואת חוילה ואת יובב . כל אלה בני יקטן . ל › ויהי מושבם ממשא , באכה ספרה הר הקדם . לא אלה בני שם , למשפחתם ללשנתם , בארצתם לגויהם . לב אלה משפחת בני נח לתולדתם בגויהם , ומאלה נפרדו הגוים בארץ אחר המבול .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר