עמוד:41

ג כל רמש אשר הוא חי , לכם יהיה לאכלה , כירק עשב נתתי לכם את כל . ד אך בשר , בנפשו דמו , לא תאכלו . ה ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש , מיד כל חיה אדרשנו . ומיד האדם , מיד איש אחיו , אדרש את נפש האדם . ו שפך דם האדם , באדם דמו ישפך , כי בצלם אלהים עשה את האדם . ז ואתם פרו ורבו , שרצו בארץ ורבו בה . הברית ח ויאמר אלהים אל נח ואל בניו אתו לאמר : ט ואני הנני מקים את בריתי אתכם ואת זרעכם אחריכם . י ואת כל נפש החיה אשר אתכם , בעוף בבהמה ובכל חית הארץ אתכם , מכל יצאי התבה לכל חית הארץ . יא והקמתי את בריתי אתכם , ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול , ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ . כירק עשב נתתי לכם את כל : ( ג ) תוכלו לאכל את בעלי החיים כמו שאתם אוכלים את הצומח . אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו : ( ד ) אבל את הבשר לא תאכלו עם הדם ] כי הדם מסמל את הנפש . ] את דמכם לנפשתיכם אדרש : ( ה ) אני אעניש את מי ששופך דם של אדם , כלומר – את מי שרוצח . שפך דם האדם באדם דמו ישפך : ( ו ) אדם שירצח אדם אחר – ימות בעצמו . בצלם אלהים : ( ו ) דומה לאלהים . הנני מקים את בריתי אתכם : ( ט ) אניאקים את הברית שליאתכם , אקים את ההבטחה שהבטחתי . זרעכם : ( ט ) הצאצאים שלכם . ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ( יא : ( לא יהיה עוד מבול שיהרג את כל היצורים החיים בעולם . ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ ( יא : ( לעולם לא יהיה עוד מבול שיהרס את הארץ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר