עמוד:39

יח ויצא נח , ובניו ואשתו ונשי בניו אתו . יט כל החיה , כל הרמש וכל העוף , כל רומש על הארץ , למשפחתיהם יצאו מן התבה . כ ויבן נח מזבח ליהוה , ויקח מכל הבהמה הטהרה ומכל העוף הטהור , ויעל עלת במזבח . כא וירח יהוה את ריח הניחח , ויאמר יהוה אל לבו : לא אסף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם , כי יצר לב האדם רע מנעריו , ולא אסף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי . סדר בעולם החדש כב עד כל ימי הארץ , זרע וקציר וקר וחם וקיץ וחרף ויום ולילה לא ישבתו . עד כל ימי הארץ ( כב : ( כל זמן שהארץ קימת . זרע ( כב : ( עונת הזריעה , שבה מטמינים את הזרעים באדמה כדי שיצמחו . קציר ( כב : ( עונת הקציר , שבה אוספים את היבול שגדל והבשיל . לא ישבתו ( כב : ( לא יעצרו , לא יפסקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר