עמוד:38

י ויחל עוד שבעת ימים אחרים , ויסף שלח את היונה מן התבה . יא ותבא אליו היונה לעת ערב , והנה עלה זית טרף בפיה , וידע נח כי קלו המים מעל הארץ . יב וייחל עוד שבעת ימים אחרים , וישלח את היונה , ולא יספה שוב אליו עוד . יג ויהי באחת ושש מאות שנה , בראשון באחד לחדש , חרבו המים מעל הארץ . ויסר נח את מכסה התבה , וירא והנה חרבו פני האדמה . יד ובחדש השני , בשבעה ועשרים יום לחדש , יבשה הארץ . טו וידבר אלהים אל נח לאמר : טז צא מן התבה , אתה ואשתך ובניך ונשי בניך אתך . יז כל החיה אשר אתך מכל בשר , בעוף ובבהמה ובכל הרמש הרמש על הארץ , היצא אתך , ושרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ . ויחל : ( י ) חכה . ויסף שלח : ( י ) שלח פעם נוספת . טרף ( יא : ( רענן . כי קלו המים ( יא : ( שיש פחות מים . וייחל ( יב : ( חכה . ולא יספה שוב אליו עוד ( יב : ( לא שבה אליו , לא חזרה אליו . חרבו המים ( יג : ( המים התיבשו . ויסר ( יג : ( הסיר , הוריד . חרבו פני האדמה ( יג : ( האדמה התיבשה . ונשי בניך ( טז : ( הנשים של הבנים שלך . הרמש הרמש על הארץ ( יז : ( בעלי חיים שזוחלים על האדמה . הוצא ( היצא ) אתך ( יז : ( שיוצאים אתך . ושרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ ( יז : ( יתרבו בעולם ויהיו להם הרבה צאצאים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר