עמוד:36

פרק ח אחרי ימים ולילות רבים ה' עוצר את המבול . תבת נח נחה על פסגת הרי אררט , אבל נח עדין בתבה . איך יוכל נח לדעת מתי אפשר לצאת ליבשה ? כאשר היונה שנח שלח חוזרת כשבפיה ענף עם עלה של זית , נח מבין שכבר אפשר לראות צמרות עצים , אבל עדין כדאי להשאר בתבה . כאשר היונה לא חוזרת , נח מבין שאפשר לצאת מהתבה . א ויזכר אלהים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתבה , ויעבר אלהים רוח על הארץ , וישכו המים . ב ויסכרו מעינת תהום וארבת השמים , ויכלא הגשם מן השמים . ג וישבו המים מעל הארץ הלוך ושוב , ויחסרו המים מקצה חמשים ומאת יום . המבול נגמר ד ותנח התבה בחדש השביעי , בשבעה עשר יום לחדש , על הרי אררט . ה והמים היו הלוך וחסור עד החדש העשירי . בעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרים . ו ויהי מקץ ארבעים יום , ויפתח נח את חלון התבה אשר עשה . ותנח : ( ד ) נחה , נעצרה . אררט : ( ד ) שם ההרים שהתבה עצרה עליהם . הלוך וחסור : ( ה ) היו פחות ופחות מים . מקץ : ( ו ) אחרי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר