עמוד:35

תחלת המבול יז ויהי המבול ארבעים יום על הארץ , וירבו המים וישאו את התבה , ותרם מעל הארץ . יח ויגברו המים וירבו מאד על הארץ , ותלך התבה על פני המים . יט והמים גברו מאד מאד על הארץ , ויכסו כל ההרים הגבהים אשר תחת כל השמים . כ חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים , ויכסו ההרים . כא ויגוע כל בשר הרמש על הארץ , בעוף ובבהמה ובחיה , ובכל השרץ השרץ על הארץ , וכל האדם . כב כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו . כג וימח את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים , וימחו מן הארץ , וישאר אך נח ואשר אתו בתבה . כד ויגברו המים על הארץ חמשים ומאת יום . וישאו את התבה ( יז : ( המים נשאו את התבה , הרימו אותה גבוה . ותרם מעל הארץ ( יז : ( התבה התרוממה על המים והיתה גבוהה יותר מפני האדמה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר