עמוד:33

יט ומכל החי מכל בשר שנים מכל תביא אל התבה להחית אתך , זכר ונקבה יהיו . כ מהעוף למינהו ומן הבהמה למינה , מכל רמש האדמה למינהו , שנים מכל יבאו אליך להחיות . כא ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל , ואספת אליך , והיה לך ולהם לאכלה . כב ויעש נח ככל אשר צוה אתו אלהים כן עשה . ומכל החי מכל בשר ( יט : ( מכל בעלי החיים . להחית אתך ( יט : ( להשאיר אותם בחיים – יחד אתך . למינהו : ( כ ) מסוגים שונים . ככל אשר צוה אתו אלהים כן עשה ( כב : ( נח עשה בדיוק את מה שאלהים צוה עליו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר