עמוד:32

תבת נח יד עשה לך תבת עצי גפר , קנים תעשה את התבה , וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר . טו וזה אשר תעשה אתה : שלש מאות אמה ארך התבה , חמשים אמה רחבה , ושלשים אמה קומתה . טז צהר תעשה לתבה , ואל אמה תכלנה מלמעלה , ופתח התבה בצדה תשים . תחתים , שנים ושלשים תעשה . יז ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחת כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמים , כל אשר בארץ יגוע . יח והקמתי את בריתי אתך , ובאת אל התבה , אתה ובניך ואשתך ונשי בניך אתך . תבת עצי גפר ( יד : ( תבה עשויה מברושים או מארזים . קנים ( יד : ( תאים , חדרים קטנים . תבה ( יד : ( כלי שיט ( ספינה ) בצורת קפסה גדולה . וכפרת אתה ( יד : ( תצפה אותה , תעטף אותה ( כדי שלא יכנסו אליה מים . ( מבית ומחוץ ( יד : ( גם מבפנים וגם מבחוץ . בכפר ( יד : ( בזפת . אמה ( טו : ( מדה שמודדים בעזרתה ארך של משהו . אמה = בערך חצי מטר ( כמו המרחק מהמרפק עד קצות האצבעות של אדם מבגר . ( קומתה ( טו : ( הגבה שלה . צהר ( טז : ( חלון . לשחת ( יז : ( להשמיד . כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמים ( יז : ( כל היצורים בעולם . יגוע ( יז : ( ימות . והקמתי את בריתי אתך ( יח : ( אני אקים את הברית אתך , אקים את ההבטחה שלי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר